Kungsbacka Arena

Uppdragsgivare: Kungsbacka kommun

RSDs uppdrag var att identifiera och beräkna ett underlag för möjlig hyresgästmix beträffande de kommersiella lokalerna i det framtida Kungsbacka Arena. RSDs analys och beräkningar är ett underlag för beslut i nästa steg beträffande arenans, utformning, koncept och slutliga marknadsposition. Koncept, genomförande och vilka hyresgäster som i förlängningen kommer etablera i arenan, bygger på de beslut som tas i nästa steg.

Uppdrag: Analys, Projektledning

 

Kontakt

Lisa Lagerén, +46 70 632 22 25, lisa.lageren@rsd.se

Tomas Kruth, +46 708 31 71 48, tomas.kruth@rsd.se