Lidköpings Stadskärna

Uppdragsgivare: Tillväxt Lidköping

RSD genomförde under 2019 en handelsutredning för Lidköpings stadskärna, där de regionala förutsättningarna för handel i stadskärnan belystes. RSD ansatte i samråd med beställaren två scenarier för möjlig utveckling av stadskärnan, som sedan utvärderades med den lokala marknadsmodellen Prime Pitch, för att bedöma vilka åtgärder som skulle vara lönsamma att utföra. Resultaten förankrades i en styrgrupp bestående av beställare, kommun och lokala fastighetsägare.

Uppdrag: Analys

 

Kontakt

Anna Wikerman, +46 70 634 88 66, anna.wikerman@rsd.se

Lisa Lagerén, +46 70 632 22 25, lisa.lageren@rsd.se