Nyheter

Vinnare och förlorare i pandemin

Det kommer en verklighet efter Covid-19, och då måste vi förhålla…

2020.11.05

Vinnare och förlorare i pandemin

Det kommer en verklighet efter Covid-19, och då måste vi förhålla oss till den. Hur ser omvärldstrenderna ut, och hur kommer de att se ut i framtiden? Hur såg det ut när vi gick in i 2020, och vilka är vinnare respektive förlorare?

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf här!

2020.10.12

Pandemin förändrar förutsättningarna för stadsutvecklingen

Pandemin har förändrat förutsättningarna för utbudet i både städer och handelsplatser. Framförallt under våren och försommaren var det tuffa månader för såväl handels-som besöksnäringen. Men egentligen är det här en utveckling som börjat långt tidigare, och som nu accelererade.

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf här!

2020.09.30

Toaletten – en varumärkesstärkande pärla eller ett kostnadsalstrande hemlighus?

Hur ser man på toaletten från fastighetsägarens och kommunernas sida? Är det en ofrånkomlig service som bara kostar pengar? Eller är det något som överraskar positivt och lyfter besöket som helhet?

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf här!

2020.09.11

Barnen i staden – en lönsam historia?

Hur gör vi plats för barnen i staden? Kan barnen i staden bli en lönsam historia? Kan man ens uttrycka sig så när man pratar om barn?

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf här!

Digitalt Seminarium

Lidköpings stadskärna – vägen från vision till handling, tisdag 9 juni kl. 14.00-15.00

En genomgång av processen att ta sig från idé till verkställande, via beräkning, förankring och gestaltning. Vi visar hur man kan beräkna effekterna av olika åtgärdsförslag och hur man sedan agerar för att verkställa dem.

Medverkande: Lisa Lagerén och Lena Hedin, RSD

Deltagande via länk: Maila lena.hedin@rsd.se så skickar vi över länken

Missade du webinariet eller vill se det igen klicka här 

2020.05.13

RSD hyr ut i Galleria Kvarnen, Mjölby

Läs pressmeddelandet i pdf här

Under rådande Covid-19 pandemi arbetar RSD vidare och kan stolt presentera en ny uthyrning i Galleria Kvarnen, Mjölby.

RSD kan stolt presentera den senaste nyuthyrningen, inköpingsbaserade Björns Garage, som öppnar en butik för inredning, trädgård och utemiljö i Galleria Kvarnen i Mjölby. Butiken får ett fint läge vid huvudentrén där de även kan växa ut på Jerikodalstorget med sina produkter.

– Vi är glada att vår förädlingsresa med Galleria Kvarnen fortsätter att hålla tempo. Björns Garage kommer att komplettera nuvarande utbud bra och tillför en härlig och inspirerade miljö, säger Anna Wikerman VD på RSD.

Under våren har även Fix My Phone öppnat en butik i gallerian för reparationer av mobiltelefoner och paddor.

RSD grundades mars 1997 och har sedan starten genomfört över 300 uppdrag. RSD erbjuder
strategisk rådgivning och utveckling av handelsplatser och stadskärnor för en framgångsrik och säker tillgångsförvaltning både på kort och lång sikt. RSD arbetar med uppdrag för såväl nationella som internationella fastighetsägare och investmentbolag samt kommuner, landsting och stat.

För mer information kontakta:
Anna Wikerman, VD RSD, 070-634 88 66
www.rsd.se

2020.05.06

Hur mycket är lagom mycket parkering?

Parkering är en ständig fråga i köpcentrum och stadskärnor. Man vill ha lagom mycket parkering, med rätt reglering och på rätt avstånd. Men hur tar man reda på vad det är?

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf här!

2020.04.29

Är lägre p-tal i bostadsområden möjligt med hjälp av mobilitetsåtgärder?

Är det möjligt att påverka  p-talet? Hur kan man arbeta med parkeringsplatserna i nya och äldre bostadsområden? Kan det leda till att mer yta kan användas till annat?

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf här!

2020.04.21

Handelsläget när Covid-19-krisen är över.

Det kommer en verklighet efter Covid-19, och då måste vi förhålla oss till den. Hur ser omvärldstrenderna ut, och hur kommer de att se ut i framtiden?

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf här.

2020.04.15

Covid-19 och dess påverkan på handeln.

Covid-19 påverkar handeln över hela världen, och det är svårt att sia om hur stor påverkan är. De flesta bedömare anser att vi kommer att se negativa siffror under helåret 2020, men att mycket återhämtar sig under 2021. Dock är alla prognoser i dagsläget mycket osäkra.

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf här.