ANALYS

Till grund för vårt arbete ligger alltid en analys. Omfattningen varierar beroende på projektets storlek men syftet är alltid att bygga en solid grund för våra rekommendationer.

Tjänster:

  • Marknadsanalys
  • Fastighetsanalys
  • Handelsutredningar
  • Parkeringsutredningar
  • Prime Pitch
  • Stadsutveckling

Kontaktpersoner:

Lisa Lagerén

Lisa Lagerén

Chefsanalytiker, Partner

+46 70 632 22 25

lisa.lageren@rsd.se

Anna Wikerman

Anna Wikerman

VD, Partner

+46 70 634 88 66

anna.wikerman@rsd.se