Våra medarbetare

Anna Wikerman

Anna Wikerman

VD, delägare

+46 70 634 88 66
anna.wikerman@rsd.se

Anders Ekwall

Anders Ekwall

Styrelseordf, huvudägare

+46 70 594 87 37
anders.ekwall@rsd.se

Lisa Lagerén

Lisa Lagerén

Analyschef, delägare

+46 70 632 22 25
lisa.lageren@rsd.se

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Processledare

+46 730 24 85 48
tomas.kruth@rsd.se

Ulrika Carlsson

Ulrika Carlsson

Senior Projektledare

+46 70 588 04 44
ulrika.carlsson@rsd.se

Lena Hedin

Lena Hedin

Projektledare marknad och kommunikation

+46 72 729 87 89
lena.hedin@rsd.se

Helena Nyberg

Helena Nyberg

Centrumledare

+46 73 535 18 81
helena.nyberg@rsd.se

Marcus Skoglund

Marcus Skoglund

Seniorkonsult

+46 73-600 40 41
marcus.skoglund@rsd.se

Janne Sandahl

Janne Sandahl

Seniorkonsult

+46 70 743 61 23
janne.sandahl@rsd.se

Här finns vi