PROJEKTLEDNING

Ur våra förvaltningsuppdrag föds alltid idéer – många av dem så värdefulla att de också måste genomföras. RSD har möjlighet att driva denna process och hanterar också den arkitektoniska utformningen i samråd med beställare och myndigheter.

Tjänster:

  • Arkitektur & funktionsplanering
  • Hyresgästanpassningar
  • Myndighetskontakter
  • Bygglov
  • Projektering, A-ritningar
  • Byggprojektledning

Kontaktpersoner:

Anna Wikerman

Anna Wikerman

VD, Partner

+46 70 634 88 66

anna.wikerman@rsd.se