PROJEKTLEDNING

Ur våra förvaltningsuppdrag föds alltid idéer – många av dem så värdefulla att de också måste genomföras. RSD har möjlighet att driva denna process och hanterar också den arkitektoniska utformningen i samråd med beställare och myndigheter.

Tjänster:

  • Arkitektur & funktionsplanering

  • Hyresgästanpassningar

  • Myndighetskontakter

  • Bygglov

  • Projektering, A-ritningar

  • Byggprojektledning

Kontaktpersoner:

Cecilia Karlström

Cecilia Karlström

Projektledare, uthyrning

+46 70 281 01 02

cecilia.karlstrom@rsd.se

Anna Wikerman

Anna Wikerman

VD, Partner

+46 70 634 88 66

anna.wikerman@rsd.se