Butiksakuten – RSD och GROSS till er tjänst!

E-handel, Covid-19 och nu Amazon.

Butiksakuten är en tjänst som vänder sig till fastighetsägare med butiks- och restauranghyresgäster i sitt bestånd, och avser främst enskilda aktörer. Den är framtagen för att ge fastighetsägare ytterligare redskap i verktygslådan när hyresgästen önskar hyresreduktioner eller har andra synpunkter på hyresvillkoren.

Snabbkollen ger dig en analys av hyresgästens ekonomiska situation. Visar Snabbkollen att verksamheten har potential kan Steg 1 i Butiksakuten erbjudas hyresgästen för att få hjälp att komma tillbaka till en stark och långsiktig lönsamhet.

Snabbkollen
Inom 24 timmar analyserar vi en verksamhets lönsamhet. Detta görs genom att analysera historisk omsättning, dvs är problemet nytt eller har det pågått länge? Vi tittar på yteffektivitet och resultat i bolaget de senaste tre åren. Utifrån snabbkollen ger vi sedan en rekommendation om vidare utvecklingspotential finns.
Kostnad: 5 000 kr

Steg 1
Vi går igenom den aktuella verksamheten, först med fastighetsägaren och sedan tillsammans med hyresgästen för att definiera ett nuläge. Utifrån det gör vi en analys och utarbetar förslag på förbättringsåtgärder. En grov skiss på en handlingsplan tas fram. Arbetsprocessen beskrivs på nästa sida.
Kostnad Steg 1: 45 000 kr
Kostnad för ev resor och övernattningar tillkommer.

Steg 2
Vi arbetar fram en detaljerad handlingsplan baserat på resultatet i Steg 1. Beroende på omfattningen av butikens behov offererar vi skräddarsytt program för vidare arbete med hyresgästen.
Kostnad Steg 2: Offereras

 

Vinst för fastighetsägaren

Via Snabbkollen får fastighetsägaren hjälp att göra en neutral analys av hyresgästens situation för att kunna bedöma om verksamheten har potential. Analysen kan också leda till att vi bedömer att hyresgästen inte har möjlighet, eller saknar vilja att utveckla sin verksamhet. I det läget har fastighetsägaren fått underlag för beslutet att proaktivt börja leta ny hyresgäst. Detta istället för att endast erbjuda hyresrabatter och sedan efter rabattperiodens slut återigen möta hyresgästen i motsvarande utgångsläge.

Om analysen visar att hyresgästen har potential att utvecklas för att klara av dagens och morgondagens marknad får fastighetsägaren med hjälp av Steg 1 en hyresgäst med en handlingsplan, som parterna gemensamt följer upp och vidareutvecklar löpande – en hyresgäst med vilja och framtidstro.

Vinst för hyresgästen

Syftet med denna insats är att ge hyresgästen ny glöd, inspiration samt att uppdatera verksamheten för att klara framtidens efterfrågan från kunden. Efter en tuff period inom handeln erbjuds hyresgästen ett neutralt team av kompetenta personer som tillför energi, framåtanda och lösningar på det som i dagsläget inte fungerar optimalt. Teamet har bred och djup insikt i verksamhetens vardag, men kan också fastighetsägarens verklighet. Hyresgästen får en ”Företags-PT” som skräddarsyr realistiska lösningar och kommer med förslag till att få verksamheten på fötter igen. Efter Steg 1 så får hyresgästen en handlingsplan fylld med konkreta åtgärder – alla i syfte att återskapa en lönsam verksamhet.

 

Arbetsprocess Steg 1

Rapporten innehåller en handlingsplan som tas fram för verksamheten. Den belyser bl a:

  • Verksamhetens ekonomiska läge
  • Bemanning
  • Målgrupp
  • Marknadsföring / Varumärkeshantering
  • Produktutbud
  • Butiksinredning & varupresentation i butik
  • Skyltning
  • E-handel
  • Service / Personligt bemötande

Rapporten innehåller även en sammanställning av nuläget i handeln samt handelstrender.


Teamet består bl a av:

Lena Hedin, RSD
Har en gedigen erfarenhet av handelsfastigheter med fokus på förvaltning, marknadsföring och varumärkeshantering via uppdrag för bolag som Vasakronan, Castellum, Skandia Fastigheter samt internationella investerare och kommuner.
Kontakt: lena.hedin@rsd.se   072-7298 87 89

My Gross, GROSS Säljande Attityder
Besitter en lång detaljhandelserfarenhet bla från butikskedjan Ordning & Reda, som marknadschef för Skärholmen Centrum och från 25 år som föreläsare. My pratar sälj, service, lyckade kundmöten och starka varumärken på ett sätt som gör skillnad samt ger kraft och energi.
Kontakt: my@mygross.se   070-799 36 51

Sandra Stenberg, RSD
Sandra har stor erfarenhet av rollen som Floor Manager och butikernas vardagsutmaningar i ett centrum. Hon är van vid kontakt med hyresgäster i både mindre och större städer. Fingret på pulsen här och nu och har ett öga för helheten på en handelsplats.
Kontakt: sandra.stenberg@rsd.se   072-245 50 75

Anna Wikerman, RSD
Anna har många års erfarenheter av kommersiella fastighetsprojekt både i Sverige och i Spanien. Anna har en bred kompentens inom projektledning och strategisk uthyrning och har med åren fått stor insikt i hyresgästers ekonomiska situation. Sedan 2015 är hon VD på RSD och har även varit verksam på Ikano, Jones Lang LaSalle och DnB Nor.
Kontakt: anna.wikerman@rsd.se   070-634 88 66


Nyhet från RSD:
Anna Wikerman, VD och Partner RSD