Långsiktiga eller kortsiktiga förluster, vilket är värst?

Ett nytt år har precis börjat och vi kan redan konstatera att året inte börjat som vi hoppades på. Covidsmittan lägger en våt filt över våra liv och vår vardag. Många företag blöder och en redan ansträngd lönsamhet utmanas, inte minst för de företag som finns i våra städer. Just nu kanske besöksnäringen lider mest när restriktioner och avbokade hotellrum och fester ställer till det. Men i detta nyhetsbrev tänkte vi fokusera på några möjligheter mitt i eländet.

I vårt sista nyhetsbrev innan jul skrev vi om pandemins effekter på stadsutvecklingen. Inte trodde vi väl då att vi bara en månad senare skulle se en smittspridning vi inte haft tidigare under pandemin. Vi skrev också om faran av utebliven utveckling i våra städer och att det kan skapa sår som är svårläkta. I dessa tider när utbudet i våra städer utmanas, inte bara av e-handeln utan också om våra förändrade köpvanor orsakade av ökat hemarbete och digitalisering i stort, så är ju arbetet med etableringar viktigare än någonsin. Utbudet i våra städer måste följa med i tiden och då kan vi inte skjuta upp utveckling, förändringarna stannar inte av för att smittan ökar.

Pandemin skapar därför både kortsiktiga och långsiktiga negativa effekter. De kortsiktiga effekterna ligger ofta hos stadens aktörer som får direkta inkomstbortfall då kunden uteblir. Vi tänker på avbokade hotellrum, julbord och restriktioner som kortar öppettiderna. Det här är problematiskt för en hel besöksnäring som haft två tuffa år bakom sig.

De långsiktiga effekterna är också kopplade till de omedelbara negativa effekterna för de direkt påverkade verksamheterna, men det ger också problem för stadens resterande utbud när butiker och restauranger försvinner. Det ger sår i stadens utbud som tar tid att läka.

Det är självklart viktig med statliga stöd till dessa verksamheter som blöder. Men vakanser som dyker upp bör också ses som en möjlighet och startskott för att sätta nya strategier. Att skapa förutsättningar för nyetableringar är en förutsättning för en levande stad även i framtiden. Och det arbetet kan inte pausas trots pandemin, tiden är för dyrbar. Så ta hjälp av beprövade verktyg och arbetssätt, gasa dig ur utmaningarna men se till att gasa åt rätt håll!

Vilka effekter orsakar de värsta förlusterna i pandemins spår? De långsiktiga eller kortsiktiga effekterna? De statliga stöden kan ge omedelbara plåster på såren, men de långsiktiga effekterna ger symptom som vi måste arbeta länge med.

Medicin finns, etableringsstrategier är kanske den främsta. Det är som Ipren för utbudet, det lindrar värken direkt och hämmar inflammationen långsiktigt. 

-Tomas Kruth, RSD