Stadsflytten, Kiruna

Uppdragsgivare: LKAB, Kiruna Kommun

I Kiruna har RSD i samarbete med Janne Sandahl Consulting och NIRAS utrett bl a hur omsättningen i de befintliga butikerna i dagens Kiruna centrum kommer att påverkas av den stundande flytten till nya Kiruna centrum. RSD har bl a tagit fram en masterplan där dagens befintliga och tillkommande butiker och verksamheter placerats ut för att den nya stadskärnan skall fungera såväl kommersiellt som stadsbyggnadsmässigt. Även icke-kommersiella verksamheter, bostäders och parkeringens placering har utretts.

Uppdrag: Analys

 

Kontakt

Lisa Lagerén, +46 70 632 22 25, lisa.lageren@rsd.se