Galleria Kvarnen, Mjölby

Uppdragsgivare: FAMI

RSD har gjort strategiska analyser och genomfört uthyrning och projektledning av utveckling och uthyrning av Galleria Kvarnen i Mjölby. RSD har även haft centrumledningsuppdraget för gallerian.

Uppdrag: Uthyrning, Kommersiell förvaltning

 

Kontakt

Anna Wikerman, +46 70 634 88 66, anna.wikerman@rsd.se