Älvstaden, Göteborg

Uppdragsgivare: Älvstranden Utveckling

RSD har gjort analyser över möjlig handelspotential för framförallt Skeppsbron i projektet

Uppdrag: Analys

 

Kontakt

Anna Wikerman, +46 70 634 88 66, anna.wikerman@rsd.se

Lisa Lagerén, +46 70 632 22 25, lisa.lageren@rsd.se