Solna Centrum

Uppdragsgivare: Unibail-Rodamco-Westfield

RSD tog fram en samlad analys av lämpliga proportioner och inriktning för handel och service samt arbetsplatser som underlag för stadsutvecklingsarbetet i och i anslutning till Solna Centrum samt vägledning och underlag till hur en stadsutveckling i och runt Solna Centrum bör planeras med tidsperspektivet 2028 och 2035. Uppdragsgivare var URW och Solna stad har deltagit i analysen genom att ge värdefull input om pågående planer inom kommunen.

Uppdrag: Analys

 

Kontakt

Lisa Lagerén, +46 70 632 22 25, lisa.lageren@rsd.se