Väsby Entré, Upplands Väsby

Uppdragsgivare: Upplands Väsby Kommun

RSD har under flera år genomfört analyser för Upplands Väsbys nya resecentrum, Väsby Entré. Uppdragen har bestått i bl a marknadsanalyser för handel och kontor och beräkning av reell parkeringsefterfrågan.

Uppdrag: Analys

 

Kontakt

Lisa Lagerén, +46 70 632 22 25, lisa.lageren@rsd.se