Bolandcity, Uppsala

Uppdragsgivare: Castellum/Svenska Handelsfastigheter

RSD var ursprungligen delaktiga i utvecklingen av Bolandcity i Boländerna utanför Uppsala. Efter genomfört utvecklingsarbete har RSD varit ansvariga för centrumledning och marknadsföring i centrum.

Uppdrag: Kommersiell förvaltning, uthyrning, projektledning

 

Kontaktpersoner

Lena Hedin, +46 72 729 87 89, lena.hedin@rsd.se

Sandra Stenberg, +46 72 245 50 75, sandra.stenberg@rsd.se