Skövde

Uppdragsgivare: Skövde kommun

RSD har genomfört en omfattande parkeringsutredning för Skövde kommun, där bilplatsbehovet idag och i framtiden genomlystes, och förslag till reglering och ev utbyggnad togs fram.

Uppdrag: Analys

 

Kontakt

Lisa Lagerén, +46 70 632 22 25, lisa.lageren@rsd.se