TRANSAKTIONER

Vårt breda nätverk, partnerskapet med våra uppdragsgivare och våra medarbetares kunskap och tidigare erfarenheter av den internationella fastighetsmarknaden är grunden till att RSD kan tillföra viktig kompetens till de uppdragsgivare som är i köpprocess.

Tjänster:

  • Marknads- & fastighetsanalys
  • Styrelserådgivning
  • Kommersiell DD
  • Second opinion

Kontaktpersoner:

Lisa Lagerén

Lisa Lagerén

Chefsanlytiker, Partner

+46 70 632 22 25

lisa.lageren@rsd.se

Anna Wikerman

Anna Wikerman

VD, Partner

+46 70 634 88 66

anna.wikerman@rsd.se