TILLGÅNGSFÖRVALTNING

När vi skapat en helhetsbild av de fysiska, ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna för en fastighet/handelsplats och dess omgivning adderar vi våra erfarenheter från genomförda projekt i syfte att skapa en kapitalstark produkt för framtiden.

Tjänster:

  • Strategi & budget

  • Resultatuppföljning

  • Organisation

  • Driftanalys & energieffektivisering

Kontaktpersoner:

Sara Söderström

Sara Söderström

Project Manager

+46 76 126 10 10

sara.soderstrom@rsd.se

Anna Wikerman

Anna Wikerman

VD, Partner

+46 70 634 88 66

anna.wikerman@rsd.se