TILLGÅNGSFÖRVALTNING

När vi skapat en helhetsbild av de fysiska, ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna för en fastighet/handelsplats och dess omgivning adderar vi våra erfarenheter från genomförda projekt i syfte att skapa en kapitalstark produkt för framtiden.

Tjänster:

  • Strategi & budget
  • Resultatuppföljning
  • Organisation
  • Driftanalys & energieffektivisering

Kontaktpersoner:

Anna Wikerman

Anna Wikerman

VD, Partner

+46 70 634 88 66

anna.wikerman@rsd.se