Inlägg av

RSD hyr ut i Galleria Kvarnen, Mjölby

Under rådande Covid-19 pandemi arbetar RSD vidare och kan stolt presentera en ny uthyrning i Galleria Kvarnen, Mjölby. Läs pressmeddelandet i pdf här RSD kan stolt presentera den senaste nyuthyrningen, inköpingsbaserade Björns Garage, som öppnar en butik för inredning, trädgård och utemiljö i Galleria Kvarnen i Mjölby. Butiken får ett fint läge vid huvudentrén där […]

Hur mycket är lagom mycket parkering?

Parkering är en ständig fråga i köpcentrum och stadskärnor. Man vill ha lagom mycket parkering, med rätt reglering och på rätt avstånd. Men hur tar man reda på vad det är? Färdmedelsfördelning Till att börja med är parkering olika viktig för olika typer av centra och olika typer av handel, för ex vis dagligvaror och […]

Är lägre p-tal i bostadsområden möjligt med hjälp av mobilitetsåtgärder?

Är det möjligt att påverka p-talet? Hur kan man arbeta med parkeringsplatserna i nya och äldre bostadsområden? Kan det leda till att mer yta kan användas till annat? Framtida syn på bilar och parkering En viktig fråga för framtiden är hur inställningen till bil och därmed synen på parkering kommer att förändras. Forskning och erfarenhet […]

Handelsläget när Covid-19-krisen är över

Det kommer en verklighet efter Covid-19, och då måste vi förhålla oss till den. Hur ser omvärldstrenderna ut, och hur kommer de att se ut i framtiden? Hur har det sett ut historiskt? Fördelningen av den privata konsumtionen har förändrats sedan 2000, vi ser att livsmedelskonsumtionen har minskat, medan restaurangkonsumtionen ökar, vilket vi också sett […]

COVID-19 och dess påverkan på handeln

Covid-19 påverkar handeln över hela världen, och det är svårt att sia om hur stor påverkan är. De flesta bedömare anser att vi kommer att se negativa siffror under helåret 2020, men att mycket återhämtar sig under 2021. Dock är alla prognoser i dagsläget mycket osäkra. Konjunkturinstitutet (Sverige) Covid-19-pandemin kommer att drabba den svenska ekonomin […]