Inlägg av

RSD gör stor uthyrning i centrala Mjölby

Nu är det klart att ett stort eventcenter med restaurang och ett brett utbud av aktiviteter öppnar i Mjölby. Platsen blir Galleria Kvarnen i centrala staden. Det nya eventcentret öppnar under november 2021 och ger drygt 30 nya jobb till Mjölby. Eventcentret kommer att erbjuda såväl mat och dryck som aktiviteter som en unik bowlingupplevelse, […]

Pandemin och stadsutvecklingen, januari -21

Pandemin har förändrat förutsättningarna för utbudet i både städer och handelsplatser. Med undantag för en något bättre period under sommaren och tidiga hösten har det varit en tuff period för handel och besöksnäring. Men egentligen är det här en utveckling som börjat långt tidigare, och som nu har accelererat. Digitaliseringen, förändrade konsumtionsvanor och ett ökat […]

Restauranger och annan mat i Coronans fotspår – vägen framåt!

En del av verkligheten som påverkats mycket av pandemins framfart är maten. Samtidigt som restaurangkonsumtionen gått ned har dagligvarukonsumtionen gått upp. Enligt internationella IHL Group har dagligvaruhandeln i hela världen ökat med ca 225 miljarder dollar, eller nästan 2 000 miljarder kronor fram t o m november 2020, att jämföra med den totala årliga daglivaruomsättningen i […]

Butiksakuten – RSD och GROSS till er tjänst!

E-handel, Covid-19 och nu Amazon. Butiksakuten är en tjänst som vänder sig till fastighetsägare med butiks- och restauranghyresgäster i sitt bestånd, och avser främst enskilda aktörer. Den är framtagen för att ge fastighetsägare ytterligare redskap i verktygslådan när hyresgästen önskar hyresreduktioner eller har andra synpunkter på hyresvillkoren. Snabbkollen ger dig en analys av hyresgästens ekonomiska […]

Resandeströmmar

Stationer och andra kollektivtrafikterminaler utmålas ofta som goda lägen för detaljhandel, matställen och annan kommersiell service – men är det verkligen så? Först och främst: det är skillnad på stationer och stationer och terminaler och terminaler. Resandeströmmens storlek och karaktär är lokalt beroende och det öppnar och stänger dörrar. Till exempel genererar stora resandeströmmar förstås […]

Vinnare och förlorare i pandemin

Det kommer en verklighet efter Covid-19, och då måste vi förhålla oss till den. Hur ser omvärldstrenderna ut, och hur kommer de att se ut i framtiden? Hur såg det ut när vi gick in i 2020? Detaljhandeln har utvecklats positivt under hela 2010-talet, trots e-handelns intåg. Nedan ser vi siffror från Handeln i Sverige, […]

Pandemin förändrar förutsättningarna för stadsutvecklingen

Pandemin har förändrat förutsättningarna för utbudet i både städer och handelsplatser. Framförallt under våren och försommaren var det tuffa månader för såväl handels- som besöksnäringen. Men egentligen är det här en utveckling som börjat långt tidigare, och som nu accelererade. Digitaliseringen, förändrade konsumtionsvanor och ett ökat hållbarhetstänk har sedan länge skruvat på förutsättningarna för handeln. […]

Toaletten – varumärkesstärkande pärla eller ett kostnadsalstrande hemlighus?

Hur ser man på toaletten från fastighetsägarens och kommunernas sida? Är det en ofrånkomlig service som bara kostar pengar? Eller är det något som överraskar positivt och lyfter besöket som helhet? Det varierar väldigt och skillnaderna i utföranden är stor. I alltför många fall är toalettbesöket den del av kundresan som anger bottennivån. Vi har […]

Barn i staden – en lönsam historia?

Hur gör vi plats för barnen i staden? Kan barnen i staden bli en lönsam historia? Kan man ens uttrycka sig så när man pratar om barn? Barn i stadsmiljö handlar naturligtvis om basala funktioner som infrastruktur, bostäder, skolor och kollektivtrafik, men även om utbudet av butiker, nöjen och liknande. Och kan stadskärnan fånga upp barnen […]

Digitalt Seminarium

Lidköpings stadskärna – vägen från vision till handling, tisdag 9 juni kl. 14.00-15.00 En genomgång av processen att ta sig från idé till verkställande, via beräkning, förankring och gestaltning. Vi visar hur man kan beräkna effekterna av olika åtgärdsförslag och hur man sedan agerar för att verkställa dem. Medverkande: Lisa Lagerén och Lena Hedin, RSD […]