Inlägg av

Vinnare och förlorare i pandemin

Det kommer en verklighet efter Covid-19, och då måste vi förhålla oss till den. Hur ser omvärldstrenderna ut, och hur kommer de att se ut i framtiden? Hur såg det ut när vi gick in i 2020? Detaljhandeln har utvecklats positivt under hela 2010-talet, trots e-handelns intåg. Nedan ser vi siffror från Handeln i Sverige, […]